pinkunyanut
New Contributor

โทรออกต่างประเทศไม่ได้

ต้องการโทรไปพม่า เเต่โทรออกต่างประเทศไม่ได้ ต้องทำอย่างไรคะ
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: โทรออกต่างประเทศไม่ได้

 

ถ้าโทรไปต่างประเทศไม่ได้นั้น Buddy กระต่าย รบกวนแจ้งเพิ่มเติมด้วยค่ะว่า หน้าจอขึ้นคำว่าอะไร /

ขอทราบวิธีการโทรด้วยค่ะ ว่าลูกค้ากดเบอร์อะไรไปบ้างค่ะ 

 

และขอทราบเบอร์โทรศัพท์ และชื่อ-นามสกุลผู้จดทะเบียนเพิ่มเติมด้วยนะคะ 

เพื่อความเป็นส่วนตัว และรวดเร็วสามารถแจ้งเข้ามาทาง inbox และ copy  link นี้เข้ามาได้ค่ะ

</