chitlada2528
Regular Viewers

แอปดีแทคตัดเงินเกิน

ชำระเงินค่าบริการผ่านแอปดีแทค แอปตัดเงินเกินไป2 ครั้ง สถานะในแอปก็ยังคงค้าง  พนักงานแจ้งว่าแอปขัดข้อง ทางค่ายมีวิธีการแก้ปัญหายังไงคะ