Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

แจ้งพื้นที่ไม่มีสัญญาณดีแทค ตำบลหนองกี่ นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

แจ้งเรื่องถึง ดีเเทค

 

เรื่อง แจ้งพื้นที่ไม่มีสัญญาณดีแทค ตำบลหนองกี่ นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 

เนื่องจากว่ามีปัญหาสัญญานโทรศัพท์ รวมทั้งสัญญานอินเตอร์เน็ตอ่อนมาก หรือบางจุดไม่พบสัญญานเลย

ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ และเนื่องจากว่าที่นี่เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีจำนวนพนักงานหลายพัน

ซึ่งส่วนใหญ่ได้ทำการย้ายเครือข่ายไปแล้ว 

 

จึงอยากให้ทางดีแทคช่วยตรวจสอบสัญญานให้ครอบคลุมพื้นที่นี้ด้วย เพื่อให้ลุกค้าที่ยังคงใช้งานอยู่สามารถใช้ได้เต็มที่

และยังสามารถใช้ได้ต่อไป 

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: แจ้งพื้นที่ไม่มีสัญญาณดีแทค ตำบลหนองกี่ นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ไม่ทราบว่าคุณ Wachi028 พบปัญหาการใช้งานของหมายเลข 08691321xx ใช่หรือไม่คะ หากใช่ รบกวนระบุ รายละเอียดเพิ่มเติม 

เลขที่ ซอย ถนน อำเภอ เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ Buddy ใบบัวยินดีส่งประสานงานตรวจสอบเพิ่มเติมให้ค่ะ 

dtac feedback team