Mhootoon
Viewers

เลื่อนนัดชำระ

เลื่อนนัดชำระ061859xxxxเป็นวันที่23/02/17 เปิดสัญญาณให้ชั่วคราวด้วยคะ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เลื่อนนัดชำระ

น้องใจดี รับเรื่อง เปิดสัญญาณการใช้งานให้คุณ  Mhootoon เรียบร้อยแล้วคะ

รบกวนชำระยอดเดือน 12/2016 จำนวน 978.17 บาท เข้ามาในวันที่ 23/02/2017 นะคะ

 

7416 

dtac feedback team