YEDKEA
Regular Viewers

เลื่อนนัดชำระและเปิดสัญญาณให้ชั่วคราว

ขอเลื่อนนัดชำระ 0618210909 เนื่องจากยังไม่สะดวกในการไปชำระจึงขอชำระเป็นวันที่ 28/02/17คะและขอให้เปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ชั่วคราวหน่อยคับ

1 คำตอบ 1
del_hikiat_Benz
นักตอบตัวยง

เรื่อง: เลื่อนนัดชำระและเปิดสัญญาณให้ชั่วคราว

รอทาง @dtac_Callcenter มาเลื่อนให้นะครับ