Mhootoon
Contributor

เลื่อนนัดชำระและเปิดสัญญาณให้ชั่วคราว

ขอเลื่อนนัดชำระ0618590222เป็นวันที่25/02/17คะ และขอให้เปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ชั่วคราวคะ