Po99
Contributor

เลื่อนการชำระ

ขอเลื่อนการชำระบริการได้ป่าวครับ 

จาก29/10/51/ เป็น10/11/61ครับ หรือออาจเร็วกว่านั้น ครับ 

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เลื่อนการชำระ

 

@Po99 น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า ตรวจสอบหมายเลขครบชำระ 29/10/2018  เพื่อป้องกันการถูกระงับแนะนำชำระหลังเกินกำหนดไปแล้วภายใน 3 วันนะคะ   อย่างไรก็ตามกรณีถูกระงับ  ขอแนะนำคุณ @Po99 ใช้หมายเลขที่ถูกระงับ โทรทำรายการได้ง่ายๆที่ *777 ฟรี ระบบอัตโนมัติจะเปิดสัญญาณให้ 3 วัน  ซึ่งมากกว่าพนักงานค่ะ

 

10475

</