Po99
Contributor

เลื่อนการชำระ

1.ขอเลื่อนการชำระบริการซึ่งจะมีผลครบชำระในวันที่29ตุลาคม2561นี้ 

2.วันตัดรอบบิลวันที่8พฤศิกายน ก็เป็นรอบบิลเป็นที่2 ทั้งนี้ผมจะขอยกเลิกรายเดือนในวันที่7พฤศจิกายน และรวมยอด2รอบบิลนี้ชำระรอบเดียวเลย ก็น่าจะไม่เกิน 13เดือนพฤศิกายน. 065220xxxx

3 คำตอบ 3
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เลื่อนการชำระ

 

@Po99 เมื่อสักครู่น้องฟ้าติดต่อกลับคุณ @Po99 พร้อมกับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม  สำหรับเรื่องปัญหาสัญญาณนั้น น้องฟ้ารบกวนขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้นะคะ 

- พื้นที่ใช้งาน บ้านเลขที่ หมู่บ้าน เขต แขวง จังหวัด :
- พบปัญหาภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร :
- จำนวนขีดสัญญาณ :
- เครื่องจับเป็น 2G/3G/4G/4G 2300Hz :
- ความเร็วที่ test speed ได้ :
จากนั้นแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

 

10475

</
Po99
Contributor

เรื่อง: เลื่อนการชำระ

1/1ม.5ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 

ทั้งในและนอกอาคาร

3ขีด 

เป็น H+

แท็ก (1)
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เลื่อนการชำระ

 

@Po99  น้องฟ้ารับเรื่องตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะ หากทราบผลดำเนินการจะได้รับการแจ้งกลับค่ะ  ต้องขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกด้วยนะคะ ผู้หญิงมีความสุข

 

10475 

</