soraluck
Just browsing

เปิดให้จ่ายเกมผ่านรายเดือนยังไงคะแบบเติมชื้อของในเกมแต่ว่าจ่ายผ่านดีแทครายเดือนยังไงคะ

พอกดจะเติมคูปองเกมมันขึ้นว่า เบอรนี้ไม่ได้เปิดให้จ่ายผ่านรายเดือนนี้ ทั้งๆที่เดือนที่แล้วยังเติมได้ ชีแจ้งกน่อยคะ

แท็ก (2)