Ballnezi
New Contributor

เปลี่ยนโปรเน็ตหลักได้ทันที

 
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนโปรเน็ตหลักได้ทันที

น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า จากการตรวจสอบคุณ @Ballnezi ได้รับการดูแลและ
ปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ

หากต้องการให้ดูแลด้านใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาได้เสมอค่ะ น้องฟ้ายินดีดูแลค่ะ


5978
</