yada
Just browsing

เปลี่ยนแพคหลักไม่ได้

จะเปลี่ยนแพคเป็น349
150/2g แต่เปลี่ยนไม่ได้
3 คำตอบ 3
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนแพคหลักไม่ได้

 

ไม่ทราบว่าหมายถึงแพ็กเกจ Smartphone Freshy 349 ใช่หรือไม่คะ 

Buddy กระต่ายรบกวนแจ้งเบอร์โทรศัพท์เข้ามาทาง inbox และแนบ

กระทู้นี้เข้ามาด้วยนะคะ ทางเราขอตรวจสอบให้ก่อนค่ะ 

 

dtac community.png

</
yada
Just browsing

เรื่อง: เปลี่ยนแพคหลักไม่ได้

0914798954 จะเปลี่ยนเป็น Smartphone Freshy 349 ค่ะ
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนแพคหลักไม่ได้

Buddy ใบบัว ตรวจสอบ หมายเลข 66914798954  ที่คุณ yada  สอบถามเข้ามา มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง สมัครแพ็กเกจ Freshy 349 บาท มีผลใช้งานวันที่ 9/5/2014 จะมี sms แจ้งเริ่มใช้งานแพ็กเกจดังกล่าวให้ทราบอีกครั้งค่ะ 

 

dtac community.png

</