hippopo
Just browsing

เปลี่ยนชื่อเจ้าของเบอร์

เนื่องจากต้องเปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ ต้องทำอย่างไรบ้าง เบอร์ที่ใช้อยู่เป็นชื่อของพี่สาว ซึ่งอยู่คนละจังหวัด ตอนนี้ผมอยู่พัทยา

สาขาที่สามารถไปดำเนินการที่สะดวกคือ บิ๊กซี เอ้กซ์ตร้าพัทยากลาง

2 คำตอบ 2
DigitalFast
Quality Reviewer

เรื่อง: เปลี่ยนชื่อเจ้าของเบอร์

เบื้องต้นแนะนำ..แจ้งรายละเอียด
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อ นามสกุล ผู้จดทะเบียน(เดิม)
มาให้ทางทีมงานแนะนำ..ในเบื้องต้น  และตรวจสอบเงื่อนไขเบอร์ว่าติดสัญญาใด ๆ หรือยอดค้างชำระให้ก่อนนะครับ

การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จดทะเบียน โดยปกติต้องดำเนินการที่ศูนย์บริการ dtac โดยเจ้าของเบอร์ (เดิม) แจ้งดำเนินการครับ
แนะนำแจ้งตามลิ้งค์นี้นะครับ เพื่อดูแลในเบื้องต้นให้

https://community.dtac.co.th/t5/notes/privatenotespage/tab/compose/note-to-user-id/742

 

การเปลี่ยนแปลงเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์...เป็นบุคคลใหม่  ระบบจะเริ่มนับอายุการใช้งานเริ่มต้นใหม่ครับ (ยึดจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

)  

 สิทธิพิเศษเดิม  เช่น dtac reward เดิม  ก็จะเริ่มนับใหม่ด้วยเช่นกันครับ

 

ส่วนเงื่อนไขการมอบอำนาจนั้น รายละเอียดตามลิ้งค์นี้ครับ 

 

https://community.dtac.co.th/t5/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-dtac-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B...

 

LordHush
Quality Reviewer

เรื่อง: เปลี่ยนชื่อเจ้าของเบอร์

@hippopo กรณีนี้ สามารถให้พี่สาวมอบอำนาจ ให้เราดำเนินการแทนได้ครับ


สำหรับการเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน หากไม่สะดวกไปดำเนินการพร้อมกัน สามารถมอบอำนาจได้ ดังนี้ครับ

กรณีมอบอำนาจให้ผู้จดทะเบียนเดิมหรือใหม่ไปแทนกันได้ (มอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ไปดำเนินการแทนไม่ได้)

1.​Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน ใช้กรอบ Sim แทนไม่ได้ (หากไม่มี Sim Card ต้องมีใบบันทึกประจำวัน)
2.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้จดทะเบียนเดิม พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
3.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้จดทะเบียนใหม่ พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
4.หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตาม กฎหมายกำหนด 10 บาท

กรณีไม่มีใบมอบอำนาจ สามารถเขียน​ข้อความการมอบอำนาจลงในสำเนาบัตรประชาชนได้ โดยข้อความที่เขียน ดังนี้
“ข้าพเจ้ายินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ใช้บริการเลขหมาย 08x-xxx-xxxx ในนามของข้าพเจ้าเป็นจดทะเบียน ในนาม.....ตั้งแต่วันที....เป็นต้นไป”

 

หากคิดว่าคำตอบของผมมีประโยชน์ อยากใคร่ขอความกรุณาช่วย กดไลค์ ตรงรูปดาวให้ด้วยนะครับ ผมจะดีใจมาก และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครั