ผู้ชมขาประจำ

เปลี่ยนชื่อเจ้าของซิมรายเดือน

คือจะเปลี่ยนชื่อเจ้าของซิมอ่ะครับ คือตอนสมัครใช้เป็นบัตรประชาชนเพื่อนที่นี้จะเปลี่ยนจากชื่อเพื่อนเป็นชื่อตัวเอง

1.ต้องทำไงบ้างครับ

2.ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจไหม

3.ถ้าไม่มีหนังสือมอบอำนาจสามารถใช้อะไรแทนได้ไหมครับ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนชื่อเจ้าของซิมรายเดือน

@fiwthanaphoom สามารถติดต่อเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียนได้ที่ สำนักงานบริการ หรือ dtac center นะคะ ครั้งแรกฟรีค่าธรรมเนียมค่ะ เอกสารดังนี้ค่ะ
>> กรณีมอบอำนาจให้ผู้จดทะเบียนเดิมหรือใหม่ไปแทนกันได้
- Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน ใช้กรอบ Sim แทนไม่ได้
- บัตรประชาชนตัวจริงของผู้จดทะเบียนเดิม พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
- บัตรประชาชนตัวจริงของผู้จดทะเบียนใหม่ พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
- หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตาม กฎหมายกำหนด 10 บาท

กรณีไม่มีใบมอบอำนาจ สามารถเขียนข้อความการมอบอำนาจลงในสำเนาบัตรประชาชนได้ โดยข้อความที่เขียน ดังนี้ค่ะ
“ข้าพเจ้ายินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ใช้บริการเลขหมาย 08x-xxx-xxxx ในนามของข้าพเจ้าเป็นจดทะเบียน ในนาม.....ตั้งแต่วันที....เป็นต้นไป”

เพิ่มเติมค่ะ
- ต้องชำระยอดค่าใช้บริการค้างชำระ และยอดระหว่างเดือนทั้งหมดของผู้จดทะเบียนเดิมในวันที่ไปติดต่อดำเนินการ
- เบอร์ต้องไม่ติดเงื่อนไขจากกรณีเข้าร่วมโครงการต่างๆ

ตรวจสอบสาขาที่สะดวกได้ที่ >> https://www.dtac.co.th/help/store-locations.html ค่ะ

10475

dtac feedback team