Pianoeuei
Viewers

เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน

ถ้าจะเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นแบบเติมเงิน แต่ไม่สะดวกไปทำเรื่องที่ศูนย์บริการในกรุงเทพ สามารถให้แฟนไปทำเรื่องแทนได้ไหมคะ 

2 คำตอบ 2
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน

 

@Pianoeuei

หากต้องการเปลี่ยนรายเดือนเป็นเติมเงิน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานบริการ (dtac hall) พร้อมกับชำระค่าบริการทั้งหมดค่ะ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

กรณีเจ้าของมาติดต่อเอง  นำบัตรประชาชน + sim card 

กรณีมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรองถูกต้อง
- ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด 10 บาท (หากไม่สะดวกติดไม่เป็นไร แต่เบื้องต้นควรแนะนำให้ลูกค้าติดมา)
- หรือถ้าไม่สะดวกใช้หนังสือมอบอำนาจ ให้เขียนรายละเอียดลงสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ว่าจะให้ดำเนินการเรื่องอะไร

ตรวจสอบสาขาได้ที่ >> http://www.dtac.co.th/help/store-locations.html (เลือกประเภท dtac hall) ค่ะ

 

ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในส่วนของรายเดือนค่ะ รบกวนช่วยบอกเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่ใช้รายเดือนค่ะ จะได้แจ้งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงค่ะ หรือให้น้องฟ้าช่วยดูแลการใช้งานระบบรายเดือนให้ก่อนไหมคะ ยินดีบริการนะคะ

 

3818 หัวใจ

 

 

dtac feedback team

Pianoeuei
Viewers

เรื่อง: เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน

เนื่องจากได้ซื้อมือถือที่มีโปรร่วมรายเดือนมาค่ะ ครบ10เดือนตามสัญญาแล้ว

และไม่สะดวกใช้แบบรายเดือนค่ะ