Regular Viewers

เครื่องถูกล็อค

เครื่องถูกล็อคเนื่องจากค้างชำระ ต้องจ่ายให้หมดทีเดียวที่ค้างหรือชำระทีละเดือนก็ได้เพื่อให้เครื่องปลดล็อคก่อนครับ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: เครื่องถูกล็อค

@danny1x ❣️ ต้องรบกวนชำระยอดค้างค่าบริการทั้งหมด จึงจะสามารถปลดล๊อกเครื่องได้นะคะ น้องฟ้าได้รับข้อมูลทาง inbox และได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมแล้ว รบกวนตรวจสอบทาง inbox อีกครั้งนะคะ

dtac feedback team