Kokane2540
New here

อยากรู้วงเงินที่ใช้ไปแล้วควบคุมเท่านั้น

ต้องการรู้วงเงินที่ใช้ไป

แล้วต้องการควบคุมเท่านั้นคับ

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: อยากรู้วงเงินที่ใช้ไปแล้วควบคุมเท่านั้น

 

@Kokane2540   น้องฟ้าขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง กระทู้  นี้นะคะ

dtac feedback team