Pathumphon
Viewers

อยากยกเลิกเน็ตรายเดือน

อยากยกเลิกเน็ตรายเดือนและเปลี่ยนเป็นเติมเงิน

เหมือนเดิมค่ะ จ่ายไม่ไหว เบอร์0991821686 ยกเลิกให้ด้วยนะคะ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: อยากยกเลิกเน็ตรายเดือน

น้องฟ้าต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่คุณ ​@Pathumphon ได้รับด้วยนะคะ ต้องการยกเลิกอินเตอร์เน็ตรายเดือน ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานด้านใด และน้องฟ้า เกรงว่าจะไม่สะดวกรับสาย อย่างไร ขออนุญาต ติดต่อกลับในวันพรุ่งนี้อีกครั้งนะคะ

7416
</