Highlighted
Regular Viewers

หากเลยระยะเวลาการชำระ

หากว่าเลยระยะเวลาในการชำระยอด ยังสามารถจะเล่นเน็ตได้ไหมคะหรือเมื่อครบกำหนดจะตัดสัญญาณเลย

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: หากเลยระยะเวลาการชำระ

@Lhanpao หากเลยกำหนดชำระไปแล้ว จะยังสามารถใช้ internet ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้หากเลยระยะเวลาไปนานเกินก็จะทำให้ถูกระงับสัญญาณค่ะ อย่างไรน้องฟ้าตรวจสอบให้เพิ่มเติมรบกวนขอทราบ เบอร์โทร , ชื่อจดทะเบียนโดยแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

10475

dtac feedback team