หากต้องการชำระค่าบริการ ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านดีแทค แอป ต้องกรอกข้อมูลบัตรอะไรบ้าง

 

ตอบ

 ต้องกรอกรายละเอียดังนี้ คือ 

- หมายเลขบัตร จำนวน 16 หลัก

- ชื่อเจ้าของบัตร ที่อยู่บนหน้าบัตร

- เดือนและปีที่หมดอายุของบัตร จะอยู่บนหน้าบัตร เช่น 03/18

- CVV คือรหัสรักษาความปลอดภัยของบัตร จะอยู่บนด้านหลังบัตร จำนวน 3 หลัก

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-10-2018 02:24
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง