Highlighted
New Comer

หักเงินผ่านgoogle play ไม่ได้

 

Screenshot_25620525_070156.png

เป้นอะไรและเป็นมานานมากแล้ว

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: หักเงินผ่านgoogle play ไม่ได้

หากคุณ ​@worawat มีการตั้งวงเงินการใช้งานต่อเดือนเอาไว้ และมีการใช้งานครบวงเงินแล้วจะไม่สามารถใช้งานในการหักเงินผ่านgoogle play ได้นะคะ ต้องปรับเพิ่มวงเงินในการใช้งานค่ะ น้องฟ้ารบกวน ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และชื่อผู้จดทะเบียนแจ้งกลับเข้ามาทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ

7416

dtac feedback team