บรรชา2517
Contributor

ส่งsmsไม่ไ้ด้

เบอร์โทร 0816937231 ส่งsmsไม่ได้  ถ้าจะใช้smsต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า ต้องการจะใช้

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ส่งsmsไม่ไ้ด้

น้องฟ้า ติดต่อกลับคุณ บรรชา2517 ที่หมายเลข 6681693xxxx รับเรื่องดูแลปรับเพิ่มวงเงินการใช้งานต่อเดือนให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

7416
</