ผู้ชมหน้าใหม่

สัญญาณไม่ดี

สัญญาณไม่ดีครับ เน็ตช้ามาก คลื่น 1 ขีดตลอด ต้องคอยเปลี่ยนคลื่นใน Settings 

แล้วเน็ตล่มบ่อย อยู่ดีๆก็ใช้ไม่ได้