Highlighted
Regular Viewers

สอบถามโอนอายุการใช้งานเบอร์

พอดีสนใจเปิดเบอร์ใหม่ที่เป็นเบอร์มงคล  

แต่ว่าเบอร์เก่ามีอายุใช้งานมา 10 ปี แล้ว

ไม่ทราบว่าสามารถโอนอายุการใช้งานให้เบอร์ใหม่ได้เปล่าคะ

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: สอบถามโอนอายุการใช้งานเบอร์

@dakandaaa   กรณีเปิดเบอร์ใหม่ (เบอร์มงคล ) เลือกเบอร์สวยผ่านหน้าเว็บ"ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลจากบัญชีเดิมได้" ค่ะ
สำหรับการเปลี่ยนเบอร์ใหม่ ใช้ฐานข้อมูลเดิม ต้องรบกวนเลือกเบอร์ที่สำนักงานบริการที่กำหนดไว้  (ใช้ฐานข้อมูลเดิมได้) นะคะ

 

8547

dtac feedback team