ผู้ชมขาประจำ

สอบถามเรื่องใบมอบอำนาจเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ และเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน

ถึง DTAC call center

  เนื่องจากมีความต้องการจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการจาก A ไป B และเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน แต่เนื่องจาก A ไม่สะดวก ซึ่งต้องใช้ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน แต่เนื่องจากไม่สามารถค้นหาใบมอบอำนาจ DTAC ที่เหมาะสมได้ จึงเรียนถามถึงแบบฟอร์มใบมอบอำนาจที่ถูกตามคุณสมบัติ หรือได้จาก DTAC โดยตรงเป็นการสะดวก ส่วน B สามารถเดินทางไปที่ DTAC center ได้โดยตรง

  เพื่อความมั่นใจจึงอยากทราบเอกสารที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนผู้ใช้บริการ และเปลี่ยนบริการจากรายเดือนเป็นเติมเงิน ในกรณีที่ผู้ใช้เดิมไม่สะดวก ครับ

ขอบคุณครับ

 

 

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: สอบถามเรื่องใบมอบอำนาจเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ และเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน

@chinchongcha สำหรับเอกสารใบมอบอำนาจเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ และเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน หากไม่มีใบมอบอำนาจ สามารถเขียนข้อความการมอบอำนาจลงในสำเนาบัตรประชาชนได้ โดยข้อความที่เขียน ดังนี้ ค่ะ
“ข้าพเจ้ายินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ใช้บริการเลขหมาย 08x-xxx-xxxx ในนามของข้าพเจ้าเป็นจดทะเบียน ในนาม.....ตั้งแต่วันที....เป็นต้นไป”

กรณีที่ต้องการเปลี่ยน รายเดือนมาเป็นเติมเงิน ไม่ทราบว่าไม่สะดวกใช้งานระบบรายเดือนทางด้านใดพอจะแจ้งน้องฟ้าได้หรือไม่คะ น้องฟ้ายินดีช่วยเหลือนะคะ รบกวนขอทราบเบอร์โทร , ชื่อจดทะเบียน เพิ่มเติมโดยแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

10475

dtac feedback team