ตะกอง
Just browsing

สอบถามเรื่องสัญญาใช้งาน

1. อยากทราบว่ากรณีเบอร์ติดสัญญาใช้งาน 6 เดือน ในราคา 599 บาท และได้มีการทำรายการเปลี่ยนแปลงแพคเก็ตที่ต่ำกว่า 599 บ. ผ่านดีแทคแอพลิเคชั่น (ที่ราคา 299 บ.) จะมีผลอะไรไหมครับกับเงื่อนไขสัญญาไหมครับ....**ทั้งนี้ในสัญญาใช้งานข้อ 4 ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเสียค่าปรับกรณีเปลี่ยนแพคเก็จต่ำกว่า (ตัวสัญญาระบุแต่เพียงว่า... "กรณีที่ผู้ใช้บริการทำการโอนย้ายเครือข่าย หรือสัญญาใช้บริการสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขไม่ว่าด้วยเหตุใด" รายละเอียดดังรูป

เปิดให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ประเภทรายเดือน.jpg

 

2. ในกรณี ตามข้อ 1. กรณีถ้าใช้แพ็คเกต 299 บ. และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน จะมีค่าปรับหรือไม่ครับ

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สอบถามเรื่องสัญญาใช้งาน

@ตะกอง เนื่องจากเงื่อนไขต้องใช้งาน 599 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงจะไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจที่ราคาต่ำกว่าได้ก่อนครบสัญญาค่ะ รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนผ่าน app dtac ได้ด้วยค่ะ

หากใช้งานครบตามสัญญา 6 เดือน หรือ 12 เดือน แล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงินได้ค่ะ เมื่อครบสัญญาแล้วจะไม่มีค่าปรับค่ะ

10475
</