Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

สอบถามวิธีดำเนินการ

ต้องการยกเลิกเบอร์โทรศัพท์เดิม ซึ่งเป็นการใช้งานแบบรายเดือน และเปลี่ยนแปลงเป็นหมายเลขโทรศัพท์ใหม่โดยใช้ข้อมูลของบัญชีเดิม เช่น ข้อมูลชื่อผู้จดทะเบียน, อายุการใช้งาน, สิทธิพิเศษต่างๆ ค่ะ   ซึ่งเปลี่ยนแปลงเป็นเบอร์ใหม่  ที่เลือกซื้อ Lucky number ตามลิ้งค์ https://www.dtac.co.th/camp/sim-delivery/postpaid/search.html    สามารถติดต่อดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: สอบถามวิธีดำเนินการ

 

@premmikach

 

สำหรับการเปลี่ยนหมายเลขใหม่ แต่ใช้ข้อมูลบัญชีเดิม สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานบริการของดีแทค ซึ่ง ข้อมูลชื่อผู้จดทะเบียน, อายุการใช้งาน และแพ็คเกจใช้งานจะยังเหมือนเดิม    แต่จะเป็นหมายเลขใหม่ที่มีในระบบ  ซึ่งไม่สามารถเลือกเป็นกลุ่มเบอร์พิเศษ เช่น lucky number  ได้ค่ะ  

 

3818 หัวใจ

dtac feedback team