ผู้ชมขาประจำ

สมัครตัวแทนการนำส่งภาษี

ต้องการให้ ดีแทคสมัครเป็นตัวแทนในการนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้ บริษัท ต้องทำอย่างไรบ้างคะ