วิธีเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนบนเว็บดีแทค

 

  • เข้าดีแวคเว็บ คลิก  เลือกเมนู “เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน”

 

เลือกเมนู “เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน”เลือกเมนู “เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน”

 

กรณีต้องการเลือกสมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

 

1.  เลือกเมนู “ตามใจแบบที่ 1 เลือกแพ็กเกจสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม” และเลือกสมาร์ทโฟนรุ่นที่ต้องการ

 

ตามใจแบบที่ 1 เลือกแพ็กเกจสมาร์ทโฟนสุดคุ้มตามใจแบบที่ 1 เลือกแพ็กเกจสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม

 

2. เลือกสีของสมาร์ทโฟนที่ต้องการ

 

เลือกสีของสมาร์ทโฟนที่ต้องการเลือกสีของสมาร์ทโฟนที่ต้องการ

 

3.  เลือกชำระค่าบริการล่วงหน้าที่ต้องการ (ถ้ามี)

 

 เลือกชำระค่าบริการล่วงหน้าที่ต้องการเลือกชำระค่าบริการล่วงหน้าที่ต้องการ

 

4. เลือกแพ็กเกจรายเดือนที่ต้องการ

 

เลือกแพ็กเกจเลือกแพ็กเกจ

 

5.  ตรวจสอบรายการที่คุณเลือก

 

 

ตรวจสอบรายการตรวจสอบรายการ

 

6. กรอกเบอร์ดีแทคเติมเงิน ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นรายเดือน

 

กรอกเบอร์ดีแทคเติมเงินกรอกเบอร์ดีแทคเติมเงิน

 

7.  กรอกรหัสผ่าน (OTP) ที่ได้จาก SMS

กรอกรหัสผ่านกรอกรหัสผ่าน

 

8.  ขั้นตอนสุดท้าย กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน

 

กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

กรณีต้องการเลือกแพ็กเกจรายเดือนราคาพิเศษ

 

1. เลือกเมนู “ตามใจแบบที่ 2 เลือกแพ็กเกจรายเดือนสุดคุ้ม”

 

ตามใจแบบที่ 2 เลือกแพ็กเกจรายเดือนสุดคุ้มตามใจแบบที่ 2 เลือกแพ็กเกจรายเดือนสุดคุ้ม

 

2.  กรอกเบอร์ดีแทคเติมเงิน ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นรายเดือน

 

กรอกเบอร์ดีแทคเติมเงินกรอกเบอร์ดีแทคเติมเงิน

 

3. กรอกรหัสผ่าน (OTP) ที่ได้จาก SMS

 

กรอกรหัสผ่านกรอกรหัสผ่าน

 

4. คุณสามารถเปรียบเทียบการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือน และเลือกแพ็กเกจรายเดือนพิเศษเฉพาะคุณที่ต้องการ

 

เปรียบเทียบการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือน และเลือกแพ็กเกจรายเดือนพิเศษเฉพาะคุณเปรียบเทียบการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือน และเลือกแพ็กเกจรายเดือนพิเศษเฉพาะคุณ

 

5. ตรวจสอบรายการที่คุณเลือก

 ตรวจสอบรายการตรวจสอบรายการ

 

6. ขั้นตอนสุดท้าย กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน 

 

กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน

 

 

เพิ่มเติม สามารถเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนที่ ดีแทคแอป ได้ค่ะ เข้าดีแทคแอป เลย!   >> ลิก

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎31-03-2020 12:51
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง