วิธีการชำระค่าบริการดีแทค โดยการหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยตนเอง (ไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการดีแทค)

 

• แนะนำชำระยอดเต็มจำนวนผ่าน dtac app , Online หรือ 7-11 แล้วนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง(ระบุวันที่ชำระจริง) ติดต่อขอคืนภาษีเป็นเงินสดย้อนหลังได้ที่สำนักงานบริการดีแทคที่เป็นสาขาใหญ่ (ไม่ใช่สาขาย่อย)


-  หลังจากชำระแล้ว ทางดีแทคจะส่งใบเสร็จให้ทางไปรษณีย์พร้อมใบแจ้งค่าบริการในรอบบิลถัดไป
- หากลูกค้าต้องการใช้ใบเสร็จเร่งด่วน สามารถติดต่อ Call Center เพื่อจัดส่งให้ได้

 


• เฉพาะกรณีหมายเลขกลุ่มองค์กร Corporate , SME ขอแนะนำสมัครบริการแต่งตั้ง dtac เป็นตัวแทนในการยื่นภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding TAX) โดยติดต่อสมัครได้ที่ Call Center

 

 

หมายเหตุ : กรณีที่มีข่าวกรมสรรพากร จะลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เป็น 1.5% จากการตรวจสอบในปัจจุบันพบว่ายังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของกรมสรรพากร หากมีประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว ทางดีแทคจะดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวทันที

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎25-03-2020 06:37
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

ต้องการแต่งตั้งให้ dtac เป็นตัวแทนในการนำส่งภาษี หัก ณ. ที่จ่าย ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ