New here

ร้องเรียน

ไม่ขึ้นแสดงยอดที่เหลือจากการใช้งานไม่ขึ้นแสดงยอดที่เหลือจากการใช้งานเช้ามาเช็คยอดการใช้งาน หายเกลี้ยงงงงงเช้ามาเช็คยอดการใช้งาน หายเกลี้ยงงงงงยอดสะสมของเดือนที่แล้วยังเหลือ ของเดือนนี้ยังไม่ได้ใช้ มันหายไปไหนยอดสะสมของเดือนที่แล้วยังเหลือ ของเดือนนี้ยังไม่ได้ใช้ มันหายไปไหน

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ร้องเรียน

@Atiwana น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า ไม่ทราบว่าปัจจุบันตรวจสอบยอด internet ขึ้นตามปกติหรือไม่คะ เบื้องต้นแนะนำ reset Network ที่เครื่องและทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้งนะคะ หากยังพบปัญหาเดิมน้องฟ้ารบกวนขอทราบ เบอร์โทร , ชื่อจดทะเบียนเพิ่มเติม โดยแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community (กดที่ รูปซองจดหมายขวามือ เขียนว่า ข้อความส่วนตัว ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

10475

dtac feedback team