ผู้ชมขาประจำ

ระงับการใช้ 2 เดือน

ผมจะไปต่างประเทศ 2 เดือน

29 ธค62-15มีค 63

จะขอระงับการใช้งานชั่วคราวระหว่างที่ไปต่างประเทศทำอย่างไรครับ