Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

รบกวนเช็คระยะเวลาการใช้งานรายเดือน

รบกวนช่วยเช็คระยะเวลาที่ใช้รายเดือนของเบอร์นี้ให้หน่อยครับ 0942858155 ว่าครบสัญญา10เดือนที่ลดราคาค่ารายเดือนหรือยังครับ?