raiw2544
Just browsing

ย้ายค่ายออนไลน์

ย้ายค่ายออนไลน์จะได้ซิมวันไหนครับ
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายออนไลน์

 

ย้ายค่ายผ่าน online หลังจากลูกค้าลงข้อมูลผ่านออนไลน์แล้ว   เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประวัติว่าเปิดจดทะเบียน

กับดีแทคได้หรือไม่ หากไม่ติดปัญหาใด ก็จะมีการคีย์ข้อมูล และจัดส่งซิมประมาณ 2-3 วันทำการค่ะ

 

Buddy กระต่ายให้ข้อมูลค่ะ 

</