mosza5937
New Contributor

ย้ายค่ายออนไลน์

ที่ว่าทำเรื่องย้ายค่ายไปเมื่อวาน แต่อยากเปลี่ยนที่อยู่การรับชิมครับ ได้ไหมครับ

2 คำตอบ 2
mosza5937
New Contributor

เรื่อง: ย้ายค่ายออนไลน์

เบอร์ 0999054388 จากชลบุรีไปที่เชียงใหม่ครับ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายออนไลน์

ไม่ทราบว่า คุณ mosza5937 มีการส่งเอกสารเข้ามาแล้วหรือยังคะ 

ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการรายเดือน จากผู้ให้บริการรายเดิม

 

Buddy ใบบัว แจ้งข้อมูลค่ะ 

</