Thidaratponyiam
New Contributor

ยกเลิก/เปลี่ยนแพ็คเกจ

ต้องการยกเลิกแพ็คเกจหลักหรือเปลี่ยนแพ็คเกจต้องทำยังไงคะ?

5 คำตอบ 5
dtac_Callcenter
dtac call center

ยกเลิก/เปลี่ยนแพ็คเกจ

น้องใจดีช่วยตรวจสอบให้นะครับ แจ้งเบอร์มือถือ ชื่อ-นามสกุล ผู้จดทะเบียน รบกวนแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม แจ้งกลับเข้ามาทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะครับ ยินดีช่วยดูแลครับ
</
Thidaratponyiam
New Contributor

เรื่อง: ยกเลิก/เปลี่ยนแพ็คเกจ

ส่งไปแล้วต้องทำยังไงต่อคะ ทำไมเรื่องเงียบ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิก/เปลี่ยนแพ็คเกจ

สำหรับหมายเลขที่คุณ Thidaratponyiam แจ้งเข้ามานั้น น้องฟ้า ใบบัว ยินดีช่วยดูแลเรื่องโปรโมรชั่นให้นะคะ ( ทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลทาง inbox และสอบถามรายละเอียดกลับไปเรียบร้อยแล้วขอรบกวนคุณThidaratponyiamแจ้งรายละเอียด กลับเข้ามานะคะ เพื่อดูแลเพิ่มเติมให้ค่ะ
)รบกวนแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนต้วเพิ่มเติมแจ้งกลับเข้ามาทางinbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ
</
Thidaratponyiam
New Contributor

เรื่อง: ยกเลิก/เปลี่ยนแพ็คเกจ

ข้อมูลส่วนตัวเช่นอะไรบ้างคะ

dtac_Callcenter
dtac call center

ยกเลิก/เปลี่ยนแพ็คเกจ

น้องฟ้านุชชี่รบกวนคุณ Thidaratponyiam ตรวจสอบ inbox เพิ่มเติมนะคะ ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะ
</