Pang__
Just browsing

ยกเลิกแบบรายเดือนเป็นเติมเงิน

ต้องการเปลี่ยนรายเดือนเป็นเติมเงิน เพราะว่าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ค่อยได้ใช้เบอร์นี้ค่ะ 

1 คำตอบ 1
Pang__
Just browsing

เรื่อง: ยกเลิกแบบรายเดือนเป็นเติมเงิน

เบอร์ 0992166605