ไม่เกี่ยวข้อง

ยกเลิกเบอร์ดีแทค

จะยกเลิกเบอร์ดีแทคให้อา ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ด่วน!!!!!!!

7 คำตอบ 7
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกเบอร์ดีแทค

 

คุณ maya ต้องการยกเลิกเนื่องจากสาเหตุใดคะ ? หากพบปัญหาในการใช้งาน หรือบริการด้านใดสามารถแจ้ง

Buddy กระต่ายเข้ามาทาง inbox และแนบ link กระทู้นี้ได้นะคะ ทางเรายินดีดูแลเสมอค่ะ

 

dtac feedback team

ไม่เกี่ยวข้อง

เรื่อง: ยกเลิกเบอร์ดีแทค

เนื่องจากมีเบอร์ดีแทคอยู่แล้ว1เบอร์ อีกเบอร์ไม่ได้ใช้ เลยต้องการที่จะยกเลิกค่ะ 

dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกเบอร์ดีแทค

 

สำหรับการยกเลิกบริการถาวร สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า Dtac พร้อมกับแสดงบัตรประชาชนตัวจริงค่ะ

ในส่วนของค่าบริการนั้น ทางเจ้าหน้าที่ประจำร้าน จะคำนวนให้จนถึงวันที่คุณ maya ไปดำเนินการติดต่อที่ร้านค่ะ

 

ตรวจสอบศูนย์บริการดีแทคที่สามารถรับเรื่องได้ผ่าน http://www.dtac.co.th/help/store-locations.html ค่ะ

** dtac hall = สามารถรับเรื่องยกเลิกได้ค่ะ
** dtac center = ไม่สามารถรับเรื่องดำเนินการได้ค่ะ

 

อย่างไรคุณ maya สามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาให้ช่วยดูแลต่อไปได้นะคะ 

dtac feedback team

ไม่เกี่ยวข้อง

เรื่อง: ยกเลิกเบอร์ดีแทค

ที่ใช้อยู่ประจำเป็นเบอร์ดีแทคแบบเติมเงินค่ะ แล้วอีกเบอร์ที่ต้องการยกเลิกเป็นแบบรายเดือน ที่สำคัญเป็นของอา เลยจะสอบถามว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างถ้าเราไปยื่นเรื่องยกเลิกการใช้งาน รบกวนตอบด้วยค่ะ เพราะกำลังจะออกไปยกเลิกแล้ว

 

***ต้องการทราบว่าถ้ายกเลิกการใช้เบอร์แทนบุคคลอื่น ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง****

dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกเบอร์ดีแทค

 


หากเจ้าของเครื่องไม่สะดวกมาติดต่อด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจได้ค่ะ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้นะคะ

 

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรองถูกต้อง
- ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด 10 บาท หรือถ้าไม่สะดวกใช้หนังสือ
มอบอำนาจ ให้เขียนรายละเอียดลงสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ ว่าจะให้ดำเนินการเรื่องอะไร
เช่น ข้าพเจ้านาย ก ขอมอบอำนาจให้ นาย ข ดำเนินการติดต่อขอยกเลิกบริการถาวร เป็นต้น ค่ะ 

 

Buddy กระต่ายให้ข้อมูลค่ะ 

 

dtac feedback team

สมาชิกขาประจำ

เรื่อง: ยกเลิกเบอร์ดีแทค

ขอเพิ่มเติมจากบัดดี้ต่ายนะครับ
ผมว่าชัวร์ๆพกบัตร ปชช.ของเจ้าของเบอร์ติดไปด้วยก้อดีนะครับ จขกท.
>>inbox ถึง เจ้าหน้าที่ (แนบเบอร์ที่แจ้งปัญหา+ลิงค์กระทู้ที่สอบถาม)
>>Dtac แอพพลิเคชั่น
(สุดยอดแอพที่ต้องโหลด)
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกเบอร์ดีแทค

 

จร้าาา ....     

 

 

 

 

Buddy กระต่าย

dtac feedback team