Wichakboonraksa
Just browsing

ยกเลิกเน็ตรายเดือน299และระงับเบอร์

ต้องการยกเลิกเน็ตรายเดือน 299 บาท  พร้อมทั้งระงับเบอร์ 0994547391

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกเน็ตรายเดือน299และระงับเบอร์

@Wichakboonraksa น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า เมื่อสักครู่น้องฟ้าติดต่อกลับคุณ Wichakboonraksa แต่ไม่สามารถติดต่อได้นะคะ ไม่ทราบว่าไม่สะดวกในการใช้บริการของระบบรายเดือน ทางด้านไหนสามารถแจ้งเรื่องเพิ่มเติมได้นะคะ น้องฟ้ายินดีช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในเรื่องการใช้บริการนะคะ รบกวนแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

10475
</