Getg
New Contributor

ยกเลิกเน็ตรายเดือน

ต้องการยกเลิกเน็ตรายเดือนค่ะ 06281963** กดตามภาพที่สอนเเต่ในเเอปไม่มีค่ะ ตอนนั้นที่ยกเลิกเน็ตก็ต้องมีพนักงานโทรมาละยกเลิกให้ค่ะ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

ยกเลิกเน็ตรายเดือน

น้องฟ้านุชชี่ได้แจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อ้างอิง link กระทู้นี้นะคะ >> https://bit.ly/2V7Bfbr
</