Regular Viewers

ยกเลิกเน็ตรายเดือนเปลี่ยนเป็นเติมเงิน

อยากยกเลิกครับ ค่าใช้จ่ายเยอะเกิน  เบอร์ 063895xxxx

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกเน็ตรายเดือนเปลี่ยนเป็นเติมเงิน

 

@Wanich12 เมื่อสักครู่น้องฟ้าติดต่อกลับคุณ @Wanich12 แต่ไม่สามารถติดต่อได้นะคะ  หากไม่สะดวกเรื่องค่าใช้จ่ายสามารถปรับโปรให้น้อยลงได้นะคะ  อย่างไรรบกวนแจ้งข้อมูลน้องฟ้ามาได้ทาง inbox Community พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ผู้หญิงมีความสุข

 

10475

dtac feedback team