Nueng5201
New Contributor

ยกเลิกรายเดือน

อยากกลับไปเป็นแบบเติมเงิน

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกรายเดือน

น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า จากการตรวจสอบคุณ​@Nueng5201 ได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะ
หากมีการชำระค่าบริการตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำเรียบร้อย รบกวนติดต่อเพื่อยืนยันเปลี่ยนเติมเงินอีกครั้งนะคะ

หากต้องการให้ดูแลด้านใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาได้เสมอค่ะ น้องฟ้ายินดีดูแลค่ะ

5978
</