Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ยกเลิกซิมรายเดือนคะ

อยากยกเลิกซิมรายเดือนคะ

เพราะแถวบ้านไม่ค่อยมีสัญญาณ

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกซิมรายเดือนคะ

น้องฟ้า ติดต่อกลับท่าน ขอโอกาสส่งเรื่องตรวจสอบสัญญาณการใช้งานเพิ่มเติมให้นะคะ และรบกวนรอการแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งค่ะ 

 

7416 

dtac feedback team