Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

มือ

มือถือหาย เป็นซิมในชื่อนิติบุคคล ต้องการขอซิมใหม่ แต่หนังสือรับรองขอใหม่ต้องรอ ใช้ฉบับเก่าเกิน 6 เดือนได้มั้ยครับ