Prawarn
New Contributor

ปรับวงเงินใหญ่

ต้องการเปลี่ยนวงเงินใหญ่จาก2000 เป็น3000 ครับ ลองกด*146*1*...# ดูเเล้วเเต่ไม่สามารถเเก้ไขได้

3 คำตอบ 3
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ปรับวงเงินใหญ่

คุณ ​@Prawarn สามารถ เช็กวงเงินค่าใช้บริการ และวงเงินคงเหลือที่สามารถใช้งานได้กด *121*8# ค่ะ ( สำหรับ *146*1*ยอดควบคุมใหม่# กดโทรออก เป็นการตั้งคุมวงเงินการใช้งานต่อเดือนนะคะ และสามารถเลือกชมรายละเอียดวงเงินการใช้งานต่อเดือนเพิ่มเติม ผ่านทาง https://bit.ly/2NRNyAQ ได้ค่ะ ) และน้องฟ้ารบกวนระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือและชื่อผู้จดทะเบียนแจ้งกลับเข้ามาทางinbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลเรื่องวงเงินการใช้งานให้ค่ะ

7416

dtac feedback team

Aekchei
Viewers

เรื่อง: ปรับวงเงินใหญ่

ขอปรับวงเงินก้อนใหญ่คะ.เบอร0617464116. ประภัสสร ใจอ่อน

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ปรับวงเงินใหญ่

เมื่อสักครู่น้องฟ้านุชชี่ติดต่อกลับคุณ Aekchei พร้อมกับชี้แจงเรื่องวงเงินให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะ

หากต้องการให้ดูแลด้านใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

dtac feedback team