0994500526
Viewers

นายประฐม ปัญญาโกญ

0994500526ระงับเบอร์นี้ด่วน

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: นายประฐม ปัญญาโกญ

น้องฟ้า ตรวจสอบหมายเลข 6699450xxxx ที่ท่านแจ้งเข้ามานั้น มีทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องช่วยดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
หากต้องการให้ช่วยดูแลเรื่องใดเพิ่มเติมรบกวนแจ้งกลับเข้ามานะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ

7416
</