JaSupaporn
Just browsing

ทำซิมหาย

ต้องการใช้เบอร์เดิมค่ะ ได้รับการติดต่อจากน้องสาวว่าไม่ได้จ่ายยอดค้างชำระ ทางเราจึงต้องการจ่ายให้แต่น้องแจ้งว่าทำซิมหายต้องทำยังไงค่ะติดต่อไปทาง 1678 ก็โทรไม่ติดค่ะ