peunggg
Just browsing

ถ้าเน็ตรายเดือนหมดจะมีเน็ตให้ใช้ได้อยู่มั้ย

ใช้เน็ตsuper non-stop 499 เน็ต10gbถ้าใช้เน็ตครบ10gbแล้ว จะมีเน็ตให้ใช้อยู่มั้ย หรือต้องซื้อแพคเกจเสริม

2 คำตอบ 2
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ถ้าเน็ตรายเดือนหมดจะมีเน็ตให้ใช้ได้อยู่มั้ย

@peunggg หลังจากใช้ internet ครบ 10GB แล้วความเร็วจะปรับลดไม่เกิน 384kbps สามารถใช้งานต่อได้เลยไม่มีค่าบริการเพิ่มนะคะ ผู้หญิงมีความสุข

10475
</
Siriwimon_26
Just browsing

เรื่อง: ถ้าเน็ตรายเดือนหมดจะมีเน็ตให้ใช้ได้อยู่มั้ย

อยากรู้ด้วยคน