ผู้ชมขาประจำ

ต้องการเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน

เนื่องจากมีสมัครรายเดือนอีกเบอร์แล้ว จึงต้องการยกเลิกระบบรายเดือนของเบอร์นี้

> ไม่สะดวกเดินทางไปยกเลิกที่ศูนย์บริการ เนื่องจากไกลและต้องทำงาน

หมายเลข 080-0355769

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ต้องการเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน

@Nonthawatm เมื่อสักครู่น้องฟ้าติดต่อกลับคุณ Nonthawatm พร้อมกับรับเรื่องประสานงานให้เรียบร้อย รบกวนรอการดูแลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายใน 24 ชม นะคะ

10475

dtac feedback team