Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ต้องการยกเลิกเบอร์

ต้องการยกเลิกเบอร์รายเดือน 095-075-2220

ขอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมา

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ภายในวันที่กำหมดด้วยครับ ขอบคุณครับ

 

 

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ต้องการยกเลิกเบอร์

 

@Sirasamk  น้องฟ้านุชชี่ ตรวจสอบเบอร์ 095075xxxx พบว่าได้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะ หมายเลขจะมีผลเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงินวันที่ 16/08/2020 นะคะ 

dtac feedback team