aomaytus
Viewers

ต้องการยกเลิกรายเดือน

ต้องการยกเลิกรายเดือน ไม่สะดวกเข้าไปที่ศูนย์ครับ เบอที่ต้องการยกเลิก 0660127831

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

ต้องการยกเลิกรายเดือน

น้องฟ้านุชชี่ตรวจสอบเบอร์ 066012xxxx พบว่าได้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานให้เรียบร้อย รบกวนรอการดูแลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะ
</